Nieuws Hotspot Zuidoost 18-2019: Huiselijk geweld

Thema’s onder andere: – ‘Huiselijk en seksueel geweld’
-de komst van de Academie ZO’

Bestuur en organisaties in gesprek met de lokale media van Amsterdam Zuidoost

Organisatie: Razo, Mart Radio, Zuidoost TV en Bangsa Jawa