De Kracht van Zuidoost

Wat hebben wij, bewoners van Zuidoost, nodig om dit stadsdeel te verbeteren en wat kan het Masterplan hieraan bijdragen? Waarom is het zo moeilijk om alle krachten te bundelen?
Wat is nodig om samen te bouwen en te groeien?
Op deze vragen proberen de deelnemers aan de conferentie ‘De kracht van Zuidoost’ een antwoord te vinden.