We zijn wél betrokken, als het lukt.

Waarom zijn mensen soms niet betrokken bij hun buurt en waarom andere weer wel? Wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat het mensen gemakkelijker wordt gemaakt om zich actief in te zetten voor hun omgeving? En welke rol speelt de overheid hierin?

Amsterdam Zuidoost is bezig met enorme veranderingen. Er komen duizenden nieuwe woningen en mensen bij. Welke impact heeft dat op de betrokkenheid van de huidige bewoners? Deze film heeft als centrale vraag: Hoe gaan mensen in Zuidoost om met de omgeving die steeds maar verandert? En in hoeverre blijven ze zich betrokken voelen? Núria Arbonés Aran van de Hogeschool van Amsterdam vindt het juist nu noodzakelijk dat de aanwezige kennis van bewoners en organisaties hierover optimaal benut wordt.