Verhuur Trinity Buildings gestart in Amsterdam Zuidoost

Verhuur Trinity Buildings gestart in Amsterdam Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is volop in ontwikkeling.
Er wordt een compleet nieuwe stadswijk gebouwd.
Er komen nieuwe huizen bij, maar ook worden kantoorgebouwen getransformeerd tot woningen.

Certitudo Capital verbouwt drie kantoorpanden aan de Pietersbergweg, ook wel de Trinity Buildings genoemd, tot 133 woningen:twee sociale huurwoningen, 66 middeldure huurwoningen en 65 vrijesectorwoningen.

Inschrijven? Ga naar https://trinitybuildings.nl