Praat Nederlands met me

Praat Nederlands met me!
Veel mensen willen graag beter Nederlands leren. Taalcursussen zijn een begin, maar vaak komen mensen in hun dagelijks leven te weinig mensen tegen die Nederlands met ze praten.
In NoLimit de start van een campagne om hier wat aan te doen. Samen dingen doen, samen Nederlands praten. En zingen. Met Kenny B!