Nieuws Hotspot Zuidoost 20 November 2019

Nieuws Hotspot Zuidoost

Deze aflevering op de agenda:
– toekomst markten in Zuidoost;
– bouwen en wonen: mogelijke voorrangsregeling voor Zuidoosters
– woningbouwproblemen i.v.m. stikstof en PFAS