Life Skills heeft een nieuwe locatie

Natuurlijk moet je je schooldiploma’s proberen te halen.

Maar blijkt in de praktijk dat je veel meer nodig hebt om echt te slagen in de maatschappij.
Skills die je vaak niet op school leert, maar ook weten hoe je de juiste netwerken moet onderhouden.
In het nieuwe educatiecentrum van Life Skills leren tientallen kinderen juist dat beetje extra.
(Taggen Life skills + link ieks voor geinteresseerden)

Backgroundinfo
Na een grootse feestelijke opening op maandag 11 september is het educatiecentrum van Life Skills door het stadsdeelbestuur van @amsterdam.zuidoost en de leerlingen geopend en zijn vandaag de lessen weer gestart.
Jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar kunnen van maandag tot en met zaterdag terecht bij Life Skills voor het maken van het huiswerk met ook studieondersteuning en coaching. Naast het behalen van de nodige diploma’s wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van levensvaardigheden, algemene kennis, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat de jongeren meer regie durven te nemen over hun leven. Ze ontwikkelen letterlijk de ‘life skills van de 21e eeuw’ om daarmee aan een betere en duurzame toekomst voor zichzelf en de omgeving te werken.
De nieuwe locatie bevindt zich in het hart van Amsterdam Zuidoost, op 2 minuten loopafstand van station Bijlmer Arena. Het adres is Bijlmerplein 79. Wil je meer weten of een bezoek brengen aan onze nieuwste locatie? Wees welkom: info@lifeskills.nl.
Wij zijn het team en de vele partners die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de locatie zeer erkentelijk! Morgen creëren we samen